Wykorzystywanie narzędzi

 

Oferujemy Państwu trzy narzędzia rozwoju osobistego, działające w oparciu o Internet, z których można skorzystać pod następującymi adresami:

• Ogólna informacja zwrotna patrz: mtb-360grad-feedback.de

• Coachingcamp patrz: mtb-coaching-camp.de

• Diagnoza zespołowa (w przygotowaniu).

Impressum
PREVIEW PURPOSES ONLY /index.php SEITE: 7